ZESPÓŁ SZKÓŁ 

w Świlczy

Powrót do strony głównej

W skład ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWILCZY wchodzą:


Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego

Gimnazjum nr 2


Dyrektor szkoły:

Dyrektor szkoły
dr inż. Halina Bober


Zastępca dyrektora szkoły:
dr Grzegorz Patruś


Adres szkoły:

Świlcza 336

36-072 Świlcza

tel. (17) 85-60-795

fax: (17) 85-60-784  


Adres strony internetowej Zespołu Szkół w Świlczy

www.swilcza.edu.pl


adres e-mail: 

sek@swilcza.edu.pl /sekretariat/

zesp@o2.pl


KONTO BANKOWE Rady Rodziców

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół w Świlczy

Świlcza 336
36 – 072 Świlcza

Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim/Oddział w Świlczy

Numer konta: 06915910232005500010360001